Roboty budowlane

 


 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:

remontu i docieplenia kominów budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 78 i 78A w Stalowej Woli

Ofertę należy złożyć do dn. 23.07.2018 do godziny 900 w zaklejonej kopercie z adnotacją „kominy Poniatowskiego 78 i 78A” 

załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (kominy Poniatowskiego 78 i 78A )

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego:

22 balkonów w nieruchomości położonej przy ul. K.E.N 8 w Stalowej Woli oraz 22 balkonów w nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli

Ofertę należy złożyć do dn. 26.07.2018 do godziny 900 w zaklejonej kopercie z adnotacją „balkony” 

załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- Balkony

Oferta technologiczna SBM Stalowa Wola

przekrój barierki