Roboty budowlane

 


Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku:

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie docieplenia nieruchomości położonej przy:

ul. Koper 5 w Stalowej Woli.

Ofertę należy złożyć do dn. 23.01.2018 w zaklejonej kopercie z adnotacją „Docieplenie Koper 5”

KOPER 5 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

KOPER 5 – OPIS ARCHITEKTURA

KOPER 5 – ELEWACJA ZACHODNIA

KOPER 5 – ELEWACJA WSCHODNIA

KOPER 5 – ELEWACJA PÓŁNOCNA

KOPER 5 – ELEWACJA POŁUDNIOWA

 


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie docieplenia nieruchomości położonej przy:

ul. Poniatowskiego 68 w Stalowej Woli.

Ofertę należy złożyć do dn. 05.02.2018 w zaklejonej kopercie z adnotacją „Docieplenie Poniatowskiego 68”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Poniatowskiego 68

Opis techniczny Poniatowskiego 68-68a

 


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie docieplenia nieruchomości położonej przy:

Al. Jana Pawła II 13 w Stalowej Woli.

Ofertę należy złożyć do dn. 05.02.2018 w zaklejonej kopercie z adnotacją
„Al. JANA PAWŁA II 13”

Opis techniczny JP 13

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia J.P. II 13

 


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie docieplenia nieruchomości położonej przy:

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Stalowej Woli.

Ofertę należy złożyć do dn. 05.02.2018 w zaklejonej kopercie z adnotacją
„KEN 6”

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- KEN 6

KEN 6- opis techniczny

KEN6 kolorystyka