Roboty budowlane

 


Wzór umowy na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku:

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:

remontu utwardzenia terenu w obrębie budynku ul. Tysiąclecia 8D w Nisku

Ofertę należy złożyć do dn. 04.06.2018 do godziny 1400 w zaklejonej kopercie z adnotacją „remont utwardzenia terenu ul. Tysiąclecia 8D w Nisku” 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia utwardzenia placu 8D w Nisku
Opis techniczny – SBM bud 8D w Nisku
Utwardzenie terenu Tysiąclecia 8D Przedmiar
SBM Nisko Tysiąclecia 8D – sytuacja
SBM Nisko Tysiąclecia 8D – orientacja

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:

remontu chodników w nieruchomości Ofiar Katynia 31, 33 w Stalowej Woli.

Ofertę należy złożyć do dn. 04.06.2018 do godziny 1400 w zaklejonej kopercie z adnotacją „remont chodników w nieruchomości ul. Ofiar Katynia 31, 33” 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia remont chodników Ofiar Katynia 31,33
mapka chodnik ofiarkatynia

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:

przebudowy drogi wewnętrznej na os.  Skarpa II w Stalowej Woli.

Ofertę należy złożyć do dn. 06.06.2018 do godziny 1400 w zaklejonej kopercie z adnotacją „Przebudowa drogi wewnętrznej Skarpa II” 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Skarpa II naprawa po robotach sieci zw chodnik, droga
Opis techniczny droga wewnętrzna
Plan sytuacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiar robót
Przekrój