Zasoby SBM

Dane ogólne (stan na dzień 31.12.2015 r.):

Ogółem Stalowa Wola Nisko
Liczba członków 2105 1725 380
Liczba budynków 43 37 6
Liczba mieszkań 2297 1800 497
Liczba lokali użytkowych 140 132 8
Powierzchnia użytkowa (m²) 148.502,88 118.671,22 29.831,66

 

 

Prawidłową eksploatację zasobów spółdzielni, sprawność techniczną, gospodarkę ekonomiczną i finansową obsługują pracownicy spółdzielni oraz następujące firmy zewnętrzne:

  • konserwacje i przeglądy elektryczne – EL-INSTAL s.c.
  • konserwacje hydrauliczne i przeglądy gazowe – HYDRO-SAN s.c.
  • konserwacje i remonty wind – SUP-EL
  • przeglądy kominiarskie – ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Sławomir Rażniewski
  • sprzątanie i odśnieżanie – PROMETEUSZ Sp. z o.o.
  • remonty z funduszu remontowego wykonywane są przez firmy wyłonione w przetargach.