Różne druki do pobrania

Wniosek o przekształcenie własnościowego prawa na odrębną własność

Wniosek o przekształcenie lokatorskiego na prawo odrębnej własności

Wymiana stolarki okiennej (notatka)

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Oświadczenie o wyznaczeniu osoby na członka Spółdzielni


Oświadczenie na potrzeby wypełnienia przez zarządcę nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Oświadczenie dla mieszkańców Stalowej Woli

Oświadczenie dla mieszkańców Niska

Oświadczenie dla właścicieli lokali użytkowych


Podanie o zmianę wysokości zaliczki c.c.w. Zaliczka pobierana w comiesięcznym czynszu, rozliczana za rok kalendarzowy na podstawie rzeczywistych kosztów podgrzania wody:

Podanie o zmianę wysokości zaliczki ciepłej wody