Aktualności

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli działając w oparciu o § 71 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 10.06.2016 r. o godz. 1700 w auli Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego przy ulicy Hutniczej Nr 17 w Stalowej Woli.

Zapraszamy do zakupu mieszkania i miejsca postojowego w nowej inwestycji
w osiedlu „Skarpa II”.

Cena miejsca postojowego w podziemnym parkingu – 30.000 zł/szt

Wolne mieszkania:

mieszkanie nr 1

parter, powierzchnia 53,04 m², rzut mieszkania

190 944,00 zł

wolne miejsce postojowe:

miejsce postojowe

Informacje pod nr telefonu: 15 842 63 57 wew. 117

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli informuje, że posiada do zbycia na prawie odrębnej własności lokal:

  • Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 13/220 – lokal użytkowy
    powierzchnia lokalu użytkowego – 273,75 m2
    lokal położony na poziomie przyziemia i parteru
  • Istnieje możliwość nabycia lokalu przyległego nr 220A
    o pow. 31,72 m2

Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla tel.(15) 842-79-13.

Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o kontakt z Działem Członkowskim pok. 11 tel. (15) 842-30-57 lub 842-63-57 wew. 115.

Kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
ul. Ofiar Katynia 35,
37-450 Stalowa Wola

Centrala:
15 844 20 71
15 842 63 57,
15 842 30 57
15 842 51 90
sbm@stwola.com.pl,
sbm1@poczta.onet.pl


Zgłaszanie awarii

Hydrauliczne:
15 843 22 19,
504 205 522

Elektryczne:
15 844 71 75,
504 017 935

Windy:
15 844 81 15,
602 510 906


Konta bankowe

Bank PKO BP S.A.
75 1020 4939 0000 0902 0003 3571

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
41 9434 0006 0000 0534 2000 0001

Bank Spółdzielczy Ziemi Krasnickiej
37 8717 1107 2013 1300 6002 0001

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nisko
34 9434 1025 2006 1691 4509 0001


NIP

865-000-34-50

REGON

000788206